Centralisera med Analysera i Excel

Microsoft släppte nyligen den efterfrågade funktionen Analysera i Excel (eller på engelska; Analyze in Excel). Funktionen gör det möjligt att i Excel skapa rapporter mot en datamodell som finns på Power BI Service (dvs. powerbi.com). Ett stort steg konceptuellt sett då det nu är möjligt för Self Service-användare att dela upp data, datamodell och rapporter istället för att allt måste finnas på samma ställe.

 
Arbetar man med Power Pivot i Excel så finns det inget sätt att centralisera datamodellen. Data, datamodell och rapporter måste alltså finnas i samma Excel-fil. Har man behov av flera olika rapportfiler (vilket kan uppstå med tiden) så måste datamodellen dupliceras för varje fil man skapar. Förvaltning och vidareutveckling av en sådan lösning måste alltså göras i samtliga parallella kopior, vilken varken är ett effektivt eller stimulerande arbete.

 
Genom att istället använda Power BI för lagring av data och datamodell och använda Excel för rapporter, kan vi uppnå det vi vill. Alla förändringar som görs i datamodellen görs på ett ställe och rapportanvändare har större flexibilitet att göra sina egna rapporter så som de önskar. Man kan med detta även enklare dela upp vem som ansvarar för vilken del. Kanske är det vettigt att en eller ett fåtal personer ansvarar för datamodellen, medan rapporterna (åtminstone delvis) släpps mer fria.

 
Omvänt gäller också att om vi vill ha en rapport som kopplar upp sig mot flera datamodeller, så går även det med denna lösning.

 
Centralisering med data warehouse och datamodeller är i sig inget nytt. Det har vi gjort i åratal med SQL Server, Integration Services och Analysis Services. Detta är beprövade enterprise-verktyg som man bör använda vid större lösningar. Men nu finns alltså möjlighet att bygga centraliserade system även för Self Service-användare.

 

Så går det till

 
Datamodeller i Power BI Service har tidigare endast varit nåbara från tjänsten i sig. T.ex. genom Power View-rapporter, dashboards eller Q&A:n. Det senaste tillägget möjliggör alltså att samma datamodell även är nåbar från en Excel-fil på en lokal dator. För att det ska fungera behöver man först installera ”Analysera i Excel-uppdateringar” som nås via menyn för Power BI.

 
Analysera i Excel-Uppdateringar

 
Nästa steg är att öppna menyn för din valda datakälla och välja ”Analysera i Excel”. Detta val finns även för rapporter som är uppkopplade mot datakällan.

 
Analysera i Excel-meny

 
En ODC-fil kommer att laddas ned till datorn. Öppnar man den så öppnas Excel, och efter några val så har man en färdig Excel-fil som är uppkopplad direkt mot datamodellen. Det finns även en pivottabell för att komma igång med sin Excel-rapport. Härifrån är det bara att fortsätta med att skapa upp en snyggt designad rapport med pivottabeller, pivotdiagram, filter och vad mer man önskar.

 
Analysera i Excel-rapport

 
Läs mer om funktionen Analyze in Excel: https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-analyze-in-excel

Post A Reply