En första titta på Power BI Publisher för Excel (Preview)

Power BI Publisher är ett add-in till Excel för att göra livet enklare för dem som snabbt vill publicera innehåll direkt från Excel till Power BI. Det är ett lättviktsverktyg som känns ganska enkelt att arbeta med. I Excel markerar man ett cellområde, tabell diagram, bild osv., och väljer sedan från menyn att publicera till en valfri instrumentpanel (dashboard) på Power BI. Redan publicerade element kan uppdateras via ”Pin Manager” där man också kan se vad man publicerat sedan tidigare.
Power BI Publisher Ribbon
Power BI Publisher Ribbon

 

Begränsningar

Eftersom Power BI Publisher endast finns som preview-version än så länge så återstår det att se den fulla potentialen. Även om det i stort är ett trevligt verktyg så finns det några viktiga begränsningar.
Man kan som sagt välja att lägga in elementet på en ny eller existerande instrumentpanel på sin arbetsyta. Man kan däremot inte välja att lägga till element i en rapport eller en instrumentpanel som ligger i en grupparbetsyta.
Den största nackdelen dock är att man endast får ett statiskt element att arbeta med i Power BI. Man kan alltså inte interagera med eller filtrera elementen och inte heller skapa nya rapportelement baserat på samma data. För en fullskalig lösning föredrar jag därför istället att få med grunddata i underliggande datamodell och sedan bygga vidare med Power BI utan Excel som mellansteg.

 

Slutsats

Slutsatsen får helt enkelt blir att det är ett lätt och trevligt verktyg för att snabbt kunna ladda upp rapportelement till Power BI. Jag är säker på att det är många som har det behovet och kommer ha nytta av verktyget. Personligen kommer jag troligtvis istället göra som jag brukar, dvs. få med underliggande data i datamodellen på ett mer korrekt sätt, och som i sin tur ger mer flexibilitet i vad jag kan göra i form av visualisering och interaktion. Men vem vet, kanske även jag stundtals kommer falla för ad-hoc rapportering av det här slaget.
Mer information och möjlighet att ladda ner Power BI Publisher: Power BI Publisher for Excel (Preview).

 

UPPDATERING 2016-03-23:

Power BI Publisher nådde igår General Availability. Glädjande att se att det nu även går att fästa ett element på en instrumentpanel från en grupparbetsyta. Har dock inte hunnit testa detta själv ännu. Läs mer här: Announcing General Availability of Power BI publisher for Excel

1 Comment

You can post comments in this post.


  • För ett litet bolag som enkelt vill kunna dela data online så tycker jag att detta är väldigt smidigt.

    Anna Degerman Rosén 5 år ago Reply


Post A Reply